vědět

wissen

Dám vám vědět.
Ich gebe Ihnen Bescheid.
ɪç ˈgeːbə ˈiːnən bəˈʃait
nevím, (jak)...
Ich weiß nicht, (wie)...
ɪç vais nɪçtˌ (viː)
Nevěděl jsem o tom.
Davon habe ich nichts gewusst.
daˈfɔn ˈhaːbə ɪç nɪçts gəˈvʊst
Jak jsem to měl vědět?
Wie sollte ich es wissen?
viː ˈzɔltə ɪç εs ˈvɪsn?
Nevíte něco o...?
Wissen Sie etwas von...?
ˈvɪsn ziː ˈεtvas fɔn?
Rád bych věděl...
Ich möchte wissen...
ɪç ˈmœçtə ˈvɪsn
Víte... (uvození)
Wissen Sie...
ˈvɪsn ziː
Neví se, zda...
Man weiß nicht, ob...
man vais nɪçtˌ ɔp
Ví se o něm, že má...
Er ist dafür bekannt... zu haben.
eːɐ ɪst daˈfyːɐ bəˈkant... tsuː ˈhaːbn
Pokud vím...
Soviel ich weiß...
zoˈfiːl ɪç vais
Víš co...
Weißt du was...
vaist duː vas
Co já vím.
Was weiß ich.
vas vais ɪç
Kdo ví!
Wer weiß!
veːɐ vais!
Jeden nikdy neví.
Man weiß nie., Man kann nie wissen.
man vais niːˌ man kan niː ˈvɪsn
Tak abys věděl...
Nur zu deiner Information...
nuːɐ tsuː ˈdainɐ ɪnfɔrmaˈtsioːn
Dej o sobě vědět! (ozvi se)
Lass von dir hören!
las fɔn diːɐ ˈhøːrən!
Víš si rady s...?
Weißt du dir mit... zu helfen?
vaist duː diːɐ mɪt... tsuː ˈhεlfn?
To se ví!
Aber natürlich!
ˈaːbɐ naˈtyːɐlɪç!