jasný

klar, (světlý) hell

je to jasné?
Ist das schon klar?
ɪst das ʃoːn klaːɐ?
Je zcela jasné, že...
Es ist ganz klar, dass...
εs ɪst gants klaːɐˌ das
Už mi to začíná být jasné.
Ich fange an zu begreifen., Langsam wird es mir klar.
ɪç ˈfaŋə an tsuː bəˈgraifnˌ ˈlaŋzaːm vɪrt εs miːɐ klaːɐ
Ještě nemáme jasno ohledně...
Wir sind immer noch im Unklaren über...
viːɐ zɪnt ˈɪmɐ nɔx ɪm ˈʊŋklaːrən ˈyːbɐ
Tak aby bylo jasno.
Um Klarheit zu schaffen., Damit es klar wird.
ʊm ˈklaːɐhait tsuː ˈʃafnˌ daˈmɪt εs klaːɐ vɪrt
z čista jasna
aus heiterem Himmel, urplötzlich
aus ˈhaitərəm ˈhɪmlˌ ˈuːɐˈplœtslɪç
za jasných dnů/nocí
an klaren Tagen/in klaren Nächten
an ˈklaːrən ˈtaːgn/ɪn ˈklaːrən ˈnεçtn
Jasně!, Jasná zpráva! (souhlas)
(Na) Klar!, Klare Sache!
(na) klaːɐ!ˌ ˈklaːrə ˈzaxə!
Byl jasně nejlepší.
Er war eindeutig der Beste.
eːɐ vaːɐ ˈaindɔytɪç deːɐ ˈbεstə
Vyjádři se jasně!
Drück dich klar aus!
drʏk dɪç klaːɐ aus!
Vyjádřil jsem se jasně?
Habe ich mich klar ausgedrückt?
ˈhaːbə ɪç mɪç klaːɐ ˈausgədrʏkt?
Dnes je úplně jasno. (obloha)
Heute ist es heiter.
ˈhɔytə ɪst εs ˈhaitɐ