moci

1können

Co pro vás mohu udělat?
Was kann ich für Sie tun?
vas kan ɪç fyːɐ ziː tuːn?
Mohl byste mi pomoci?
Können Sie mir helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈhεlfn?
Nemohu spát.
Ich kann nicht schlafen.
ɪç kan nɪçt ˈʃlaːfn
nemůžu! (jsem unavený)
Ich kann nicht mehr!
ɪç kan nɪçt meːɐ!
nemůžu! (jíst)
Ich bin voll!
ɪç bɪn fɔl!
Můžete se posadit.
Sie können sich setzen.
ziː ˈkœnən zɪç ˈzεtsn
Dělali jsme, co jsme mohli.
Wir haben getan, was wir konnten.
viːɐ ˈhaːbn gəˈtaːnˌ vas viːɐ ˈkɔntn
Udělám, co budu moci.
Ich werde tun, was ich kann.
ɪç ˈveːɐdə tuːnˌ vas ɪç kan
Nebudu moci přijít.
Ich werde nicht kommen können.
ɪç ˈveːɐdə nɪçt ˈkɔmən ˈkœnən
Jak jsem to mohl vědět?
Wie konnte ich das wissen?
viː ˈkɔntə ɪç das ˈvɪsn?
Kdo to mohl udělat?
Wer kann das getan haben?
veːɐ kan das gəˈtaːn ˈhaːbn?
Mohli tě zabít!
Sie hätten dich töten können!
ziː ˈhεtn dɪç ˈtøːtn ˈkœnən!
Na to se můžu vykašlat.
Ich pfeife darauf.
ɪç ˈpfaifə daˈrauf
Nemohu si pomoci.
Ich kann mir nicht helfen.
ɪç kan miːɐ nɪçt ˈhεlfn

2(smět) dürfen

Mohu otevřít okno?
Darf ich das Fenster aufmachen?
darf ɪç das ˈfεnstɐ ˈaufmaxn?
To nemůžeš!
Das darfst du nicht!
das darfst duː nɪçt!
Může se tady kouřit?
Darf man hier rauchen?
darf man hiːɐ ˈrauxn?
To by mohla být pravda.
Das könnte wahr sein.
das ˈkœntə vaːɐ zain
To nemohl být on.
Das kann er nicht gewesen sein.
das kan eːɐ nɪçt gəˈveːzn zain
Kolik to může stát?
Wie viel kann es kosten?
viː fiːl kan εs ˈkɔstn?
To by se klidně mohlo stát.
Dass könnte leicht passieren.
das ˈkœntə laiçt paˈsiːrən

3(nést vinu) können

za to nemůžu.
Ich kann nichts dafür.
ɪç kan nɪçts daˈfyːɐ
Za to můžu já.
Es ist meine Schuld.
εs ɪst ˈmainə ʃʊlt