shánět

suchen

Ještě pořád sháníš práci?
Suchst du immer noch eine Stelle?
zuːxst duː ˈɪmɐ nɔx ˈainə ˈʃtεlə?
Sháním sekretářku.
Ich suche eine Sekretärin.
ɪç ˈzuːxə ˈainə zekreˈtεːrɪn
Sháněl tě šéf.
Der Chef wollte dich sprechen.
deːɐ ʃεf ˈvɔltə dɪç ˈʃprεçn