uvítat, přivítat

empfangen, willkommen heißen, begrüßen

Dovolte mi, abych vás uvítal...
Herzlich willkommen...
ˈhεrtslɪç vɪlˈkɔmən
Vřele nás uvítali.
Sie haben uns herzlich empfangen.
ziː ˈhaːbn ʊns ˈhεrtslɪç εmˈpfaŋən
Běž se s nimi uvítat/přivítat.
Geh sie begrüßen.
geː ziː bəˈgryːsn
Uvítali bychom vaše názory.
Jede Meinung ist willkommen.
ˈjeːdə ˈmainʊŋ ɪst vɪlˈkɔmən