by, bych, byste

Chtěl bych...
Ich möchte...
ɪç ˈmœçtə
To bych nedělal.
Das würde ich nicht machen.
das ˈvʏrdə ɪç nɪçt ˈmaxn
Měl bys jít. (doporučení)
Du solltest gehen.
duː ˈzɔltəst ˈgeːən
Mohl by...
Er könnte...
eːɐ ˈkœntə
Mohl byste mi pomoct?
Könnten Sie mir helfen?
ˈkœntn ziː miːɐ ˈhεlfn?
Raději bych šel...
Ich würde lieber... gehen.
ɪç ˈvʏrdə ˈliːbɐ... ˈgeːən
Šel bych...
Ich würde... gehen.
ɪç ˈvʏrdə... ˈgeːən
Raději byste měli počkat.
Ihr solltet lieber warten.
iːɐ ˈzɔltət ˈliːbɐ ˈvartn
Přišel bych, ale...
Ich würde kommen, aber...
ɪç ˈvʏrdə ˈkɔmənˌ ˈaːbɐ
To by bylo výborné.
Das wäre großartig.
das ˈvεːrə ˈgroːs|aːɐtɪç
Hrozně nerad bych...
Ich möchte nur ungern...
ɪç ˈmœçtə nuːɐ ˈʊngεrn
Nebylo by lepší počkat?
Wäre es nicht besser zu warten?
ˈvεːrə εs nɪçt ˈbεsɐ tsuː ˈvartn?
Co by se stalo, kdybych mu to řekl?
Was würde passieren, wenn ich es ihm sagen würde?
vas ˈvʏrdə paˈsiːrənˌ vεn ɪç εs iːm ˈzaːgn ˈvʏrdə?
Kdybych byl vámi/tebou, tak bych...
An deiner/Ihrer Stelle würde ich...
an ˈdainɐ/ˈiːrɐ ˈʃtεlə ˈvʏrdə ɪç
Kdybyste náhodou potřeboval...
Wenn Sie zufällig mal... brauchen würden.
vεn ziː ˈtsuːfεlɪç maːl... ˈbrauxn ˈvʏrdn
Kdybych to byl věděl, byl bych ti pomohl.
Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich dir geholfen.
vεn ɪç εs gəˈvʊst ˈhεtəˌ ˈhεtə ɪç diːɐ gəˈhɔlfn