podmínka

Bedingung f, (trest) Bewährung f

Pod podmínkou, že...
Unter der Bedingung, dass...
ˈʊntɐ deːɐ bəˈdɪŋʊŋˌ das
Za těchto podmínek nedodržíme termín.
Unter diesen Bedingungen können wir den Termin nicht einhalten.
ˈʊntɐ ˈdiːzn bəˈdɪŋʊŋən ˈkœnən viːɐ deːn tεrˈmiːn nɪçt ˈainhaltn
Stanovili si podmínky...
Sie haben Bedingungen gestellt...
ziː ˈhaːbn bəˈdɪŋʊŋən gəˈʃtεlt
Žijí v hrozných podmínkách.
Sie leben unter schrecklichen/entsetzlichen Bedingungen.
ziː ˈleːbn ˈʊntɐ ˈʃrεklɪçn/εntˈzεtslɪçn bəˈdɪŋʊŋən
Vyvázl s podmínkou.
Er ist mit einer Bewährungsstrafe davongekommen.
eːɐ ɪst mɪt ˈainɐ bəˈvεːrʊŋsʃtraːfə daˈfɔngəkɔmən
Je v podmínce. (na svobodě)
Er bekam eine Bewährungsstrafe.
eːɐ bəˈkaːm ˈainə bəˈvεːrʊŋsʃtraːfə
splňovat/splnit podmínky
Bedingungen erfüllen
bəˈdɪŋʊŋən εɐˈfʏlən
přistoupit na čí podmínky
auf j-s Bedingungen eingehen
auf bəˈdɪŋʊŋən ˈaingeːən
za nepříznivých/příznivých povětrnostních podmínek
bei ungünstigen/günstigen Witterungsbedingungen
bai ˈʊngʏnstɪgn/ˈgʏnstɪgn ˈvɪtərʊŋsbədɪŋʊŋən