znamenat

1(mít nějaký význam) bedeuten, heißen

Co to slovo znamená?
Was bedeutet das Wort?
vas beˈdɔytət das vɔrt?
To ale nic neznamená.
Das hat nichts zu bedeuten.
das hat nɪçts tsuː bəˈdɔytn
OSN znamená Organizace spojených národů.
UNO heißt Vereinte Nationen.
ˈuːno haist fεɐˈ|aintə naˈtsioːnən
Mlčení znamená souhlas.
Wer schweigt, bejaht.
veːɐ ʃvaiktˌ bəˈjaːt

2(mít hodnotu) bedeuten

To by pro mě hodně znamenalo.
Das würde mir viel bedeuten.
das ˈvʏrdə miːɐ fiːl bəˈdɔytn
Peníze tady moc neznamenají.
Geld bedeutet hier wenig.
gεlt beˈdɔytət hiːɐ ˈveːnɪç