spolu

zusammen

Chodíme spolu. (partneři)
Wir sind zusammen.
viːɐ zɪnt tsuˈzamən
Chodili jsme spolu do školy. (jako spolužáci)
Wir sind zusammen zur Schule gegangen.
viːɐ zɪnt tsuˈzamən tsuːɐ ˈʃuːlə gəˈgaŋən
Vycházíme spolu dobře.
Wir kommen glänzend miteinander aus.
viːɐ ˈkɔmən ˈglεntsnt mɪt|aiˈnandɐ aus
Nevychází spolu (dobře).
Sie verstehen sich nicht gut.
ziː fεɐˈʃteːən zɪç nɪçt guːt
Mluvili jsme spolu o tom.
Wir haben davon gesprochen.
viːɐ ˈhaːbn daˈfɔn gəˈʃprɔxn
Jak to spolu souvisí?
Wie hängt das zusammen?
viː hεŋt das tsuˈzamən?