poznat

1(obeznámit se) kennenlernen, erkennen

Chtěl bych lépe poznat město.
Ich möchte die Stadt besser kennenlernen.
ɪç ˈmœçtə diː ʃtat ˈbεsɐ ˈkεnənlεrnən
To brzy poznáte.
Das werdet ihr bald sehen.
das ˈveːɐdət iːɐ balt ˈzeːən
Brzy jsem poznal, že...
Bald hatte ich erkannt, dass...
balt ˈhatə ɪç εɐˈkantˌ das
To se teprve pozná.
Das werden wir erst sehen.
das ˈveːɐdn viːɐ eːɐst ˈzeːən
Chci trošku poznat svět. (cestovat)
Ich will die Welt kennenlernen/sehen.
ɪç vɪl diː vεlt ˈkεnənlεrnən/ˈzeːən
Poznali na vlastní kůži, jak...
Sie haben am eigenen Leib erlebt, wie...
ziː ˈhaːbn am ˈaigənən laip εɐˈleːptˌ viː

2(seznámit se) kennenlernen

Rád jsem vás poznal.
Es war nett, Sie kennen zu lernen.
εs vaːɐ nεtˌ ziː ˈkεnən tsuː ˈlεrnən
Rád bych tě poznal blíž.
Ich möchte dich näher kennenlernen.
ɪç ˈmœçtə dɪç ˈnεːɐ ˈkεnənlεrnən
Poznáš nové lidi.
Du lernst neue Menschen kennen.
duː lεrnst ˈnɔyə ˈmεnʃn ˈkεnən
Poznali jsme se na studiích.
Wir haben uns im Studium kennengelernt.
viːɐ ˈhaːbn ʊns ɪm ˈʃtuːdiʊm ˈkεnəngəlεrnt

3(totožnost) erkennen

Poznáváte ?
Erkennen Sie mich?
εɐˈkεnən ziː mɪç?
Nepoznal jsem vás.
Ich habe Sie nicht erkannt.
ɪç ˈhaːbə ziː nɪçt εɐˈkant
Poznáš ho?
Erkennst du ihn?
εɐˈkεnst duː iːn?
Hned jsem to poznal.
Ich habe es sofort erkannt.
ɪç ˈhaːbə εs zoˈfɔrt εɐˈkant
Poznal jsem tě po hlase.
Ich habe dich an der Stimme erkannt.
ɪç ˈhaːbə dɪç an deːɐ ˈʃtɪmə εɐˈkant
Poznám, když žertuje.
Ich merke, wenn er scherzt.
ɪç ˈmεrkəˌ vεn eːɐ ʃεrtst
... ale není to poznat.
... aber man sieht es nicht.
... ˈaːbɐ man ziːt εs nɪçt
Bylo to poznat.
Es war zu erkennen.
εs vaːɐ tsuː εɐˈkεnən
Poznáš rozdíl mezi...?
Erkennst du den Unterschied zwischen...?
εɐˈkεnst duː deːn ˈʊntɐʃiːt ˈtsvɪʃn?
Neumí poznat čas. (na hodinách)
Er kann die Uhrzeit nicht lesen.
eːɐ kan diː ˈuːɐtsait nɪçt ˈleːzn
V nouzi poznáš přítele.
Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot.
ˈfrɔyndə ɪn deːɐ noːt ˈgeːən ˈtauznt auf ain loːt