horší

schlimmer, (kvalitou) schlechter

Bylo to mnohem horší, než jsem myslel.
Es war viel schlimmer als ich dachte.
εs vaːɐ fiːl ˈʃlɪmɐ als ɪç ˈdaxtə
Je to čím dál (tím) horší.
Es wird immer schlimmer.
εs vɪrt ˈɪmɐ ˈʃlɪmɐ
Ona je ještě horší než já!
Sie ist noch schlechter als ich!
ziː ɪst nɔx ˈʃlεçtɐ als ɪç!
Není to o nic horší než...
Es ist nicht schlechter als...
εs ɪst nɪçt ˈʃlεçtɐ als
Horší to (už) ani nemůže být.
Schlimmer kann es nicht mehr werden.
ˈʃlɪmɐ kan εs nɪçt meːɐ ˈveːɐdn
změna/obrat k horšímu
eine Wende zum Schlechteren
ˈainə ˈvεndə tsʊm ˈʃlεçtərən
nechat si co na horší časy
etw. Akk für schlechte Zeiten aufheben
fyːɐ ˈʃlεçtə ˈtsaitn ˈaufheːbn