hloupý

dumm

Udělal jsem hloupou chybu.
Ich habe einen dummen Fehler gemacht.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈdʊmən ˈfeːlɐ gəˈmaxt
Nebuď hloupý!
Sei nicht albern!
zai nɪçt ˈalbɐn!
To od něj bylo hloupé.
Das war dumm von ihm.
das vaːɐ dʊm fɔn iːm
Bylo mi to hloupé... (trapné)
Es war mir peinlich...
εs vaːɐ miːɐ ˈpainlɪç
Dělá hloupého. (že neví)
Er stellt sich dumm.
eːɐ ʃtεlt zɪç dʊm
Na hloupou otázku hloupá odpověď.
Dumme Fragen verlangen dumme Antworten.
ˈdʊmə ˈfraːgn fεɐˈlaŋən ˈdʊmə ˈantvɔrtn