nutit

zwingen

Nenuťte mě do toho.
Zwingen Sie mich nicht dazu.
ˈtsvɪŋən ziː mɪç nɪçt daˈtsuː
Nemůžu tě nutit, abys to udělal.
Ich kann dich nicht zwingen, es zu tun.
ɪç kan dɪç nɪçt ˈtsvɪŋənˌ εs tsuː tuːn
Byli jsme nuceni souhlasit.
Wir waren gezwungen zuzustimmen.
viːɐ ˈvaːrən gəˈtsvʊŋən ˈtsuːtsuʃtɪmən
Menší obchody byly nuceny zavřít.
Kleinere Geschäfte mussten schließen.
ˈklainərə gəˈʃεftə ˈmʊstn ˈʃliːsn
Nenuť se do toho.
Zwinge dich nicht dazu.
ˈtsvɪŋə dɪç nɪçt daˈtsuː
Kdo tě nutí?
Wer zwingt dich (denn)?
veːɐ tsvɪŋt dɪç (dεn)?
dělat co z donucení
etw. Akk nur gezwungen tun
nuːɐ gəˈtsvʊŋən tuːn