vydržet

1(do konce ap.) aushalten, durchhalten

Vydrž!
Halte durch!
ˈhaltə dʊrç!
Nevím, jak dlouho to vydržím. (dělat ap.)
Ich weiß nicht, wie lange ich es aushalten kann.
ɪç vais nɪçtˌ viː ˈlaŋə ɪç εs ˈaushaltn kan

2(snést, překonat) aushalten, ausstehen

To se nedá vydržet.
Das ist unerträglich.
das ɪst ˈʊn|εɐtrεːklɪç
Už to nevydržím.
Ich halte es nicht mehr aus.
ɪç ˈhaltə εs nɪçt meːɐ aus
Jak s ní můžeš vydržet?
Wie kannst du es mit ihr aushalten?
viː kanst duː εs mɪt iːɐ ˈaushaltn?
Ten provaz to nevydrží. (zátěž)
Das Seil hält es nicht aus.
das zail hεːlt εs nɪçt aus
Vydrží hodně. (je tvrdý)
Er hält viel aus.
eːɐ hεːlt fiːl aus

3(zůstat dobrý) halten

V lednici to vydrží čerstvé týden.
Im Kühlschrank hält es sich eine Woche (frisch).
ɪm ˈkyːlʃraŋk hεːlt εs zɪç ˈainə ˈvɔxə (frɪʃ)
Jak dlouho to počasí vydrží?
Wie lange wird sich das Wetter noch halten?
viː ˈlaŋə vɪrt zɪç das ˈvεtɐ nɔx ˈhaltn?
Takové boty dlouho vydrží.
Solche Schuhe halten lange.
ˈzɔlçə ˈʃuːə ˈhaltn ˈlaŋə
Příměří asi dlouho nevydrží.
Der Waffenstillstand wird wohl nicht lange halten.
deːɐ ˈvafnʃtɪlʃtant vɪrt voːl nɪçt ˈlaŋə ˈhaltn