zač

Co je to zač? (kdo to je)
Wer ist er?
veːɐ ɪst eːɐ?
Co je to zač? (co to je)
Was ist das?
vas ɪst das?
Ukázal, co je zač.
Er zeigte sein wahres Gesicht.
eːɐ ˈtsaiktə zain ˈvaːrəs gəˈzɪçt
Já mu ukážu, zač je toho loket!
Ich mache ihm die Hölle heiß!
ɪç ˈmaxə iːm diː ˈhœlə hais!
Není zač. (na poděkování)
Keine Ursache., Nichts zu danken.
ˈkainə ˈuːɐzaxəˌ nɪçts tsuː ˈdaŋkn