běžet

laufen, rennen, (jít) gehen

Běžel jako o život.
Er rannte um sein Leben.
eːɐ ˈrantə ʊm zain ˈleːbn
Běž pryč!
Geh weg!
geː vεk!
Běž do háje/prdele!
Verpiss dich!
fεɐˈpɪs dɪç!
Běžte pro pomoc.
Holen Sie Hilfe.
ˈhoːlən ziː ˈhɪlfə
Běžte dál! (dovnitř)
Gehen Sie rein!
ˈgeːən ziː rain!
Musím už běžet.
Ich muss schon gehen.
ɪç mʊs ʃoːn ˈgeːən
běžím!
Ich gehe schon!
ɪç ˈgeːə ʃoːn!
Běžela na autobus.
Sie lief zum Bus.
ziː liːf tsʊm bʊs
Poběží závod.
Er wird ein Rennen laufen.
eːɐ vɪrt ain ˈrεnən ˈlaufn
Závod se běží za každého počasí.
Das Rennen findet bei jedem Wetter statt.
das ˈrεnən ˈfɪndət bai ˈjeːdəm ˈvεtɐ ʃtat
Čas běží. (není ho nazbyt)
Die Zeit läuft.
diː tsait lɔyft
Jak běží čas...
Wie die Zeit vergeht...
viː diː tsait fεɐˈgeːt
Jak léta běží...
Wie die Jahre vergehen...
viː diː ˈjaːrə fεɐˈgeːən
Film poběží v kinech od...
Der Film läuft ab... im Kino.
deːɐ fɪlm lɔyft ap... ɪm ˈkiːno
běží?
Worum geht es?
voˈrʊm geːt εs?