teprve

erst, (nejprve) zuerst

Přijel jsem teprve včera.
Ich bin erst gestern angekommen.
ɪç bɪn eːɐst ˈgεstɐn ˈangəkɔmən
To se teprve uvidí.
Das wird man erst sehen.
das vɪrt man eːɐst ˈzeːən
To nejlepší/nejhorší teprve přijde.
Das Beste/Schlimmste kommt noch.
das ˈbεstə/ˈʃlɪmstə kɔmt nɔx
(a) co teprve... (natož)
geschweige denn...
gəˈʃvaigə dεn
(a) už teprve ne...
erst recht nicht...
eːɐst rεçt nɪçt