mínění

Meinung f, Ansicht f

Podle mého mínění...
Meiner Meinung nach...
ˈmainɐ ˈmainʊŋ naːx
Jsem toho mínění, že...
Ich bin der Meinung, dass...
ɪç bɪn deːɐ ˈmainʊŋˌ das
Jeho mínění o ní se změnilo.
Er hat seine Meinung über sie geändert.
eːɐ hat ˈzainə ˈmainʊŋ ˈyːbɐ ziː gəˈ|εndɐt
Jsme stejného/téhož mínění.
Wir sind der gleichen Meinung.
viːɐ zɪnt deːɐ ˈglaiçn ˈmainʊŋ
Má o sobě příliš vysoké mínění.
Er hat eine zu hohe Meinung von sich selbst.
eːɐ hat ˈainə tsuː ˈhoːə ˈmainʊŋ fɔn zɪç zεlpst
Nemáme o ní valné mínění.
Wir schätzen sie nicht hoch ein.
viːɐ ˈʃεtsn ziː nɪçt hoːx ain
Výsledky průzkumu veřejného mínění ukazují...
Die Meinungsumfragen zeigen...
diː ˈmainʊŋs|ʊmfraːgn ˈtsaign