odbýt

abtun, (vyřídit) hinter sich bringen

Chci si to rychle odbýt. (nepříjemnou činnost)
Ich möchte es schnell hinter mich bringen.
ɪç ˈmœçtə εs ʃnεl ˈhɪntɐ mɪç ˈbrɪŋən
Čím dřív začneme, tím dřív to budeme mít odbyté.
Je früher wir anfangen, desto schneller werden wir damit fertig.
jeː ˈfryːɐ viːɐ ˈanfaŋənˌ ˈdεsto ˈʃnεlɐ ˈveːɐdn viːɐ daˈmɪt ˈfεrtɪç
Nenechte se odbýt.
Lassen Sie sich nicht abwimmeln.
ˈlasn ziː zɪç nɪçt ˈapvɪmln
Zase to/tu práci odbyl.
Er hat wieder flink gearbeitet.
eːɐ hat ˈviːdɐ flɪŋk gəˈ|arbaitət