dlouhý

lang

Jak je to dlouhé?
Wie lang ist das?
viː laŋ ɪst das?
Je mi to dlouhé. (šaty ap.)
Es ist mir zu lang.
εs ɪst miːɐ tsuː laŋ
Mám dlouhou chvíli.
Ich habe Langeweile., Ich langweile mich.
ɪç ˈhaːbə ˈlaŋəvailəˌ ɪç ˈlaŋvailə mɪç
To je dlouhá historie.
Das ist eine lange Geschichte.
das ɪst ˈainə ˈlaŋə gəˈʃɪçtə
... je dvakrát delší než...
... ist zweimal so lang wie...
... ɪst ˈtsvaimaːl zoː laŋ viː
Má dlouhé vedení.
Er hat eine lange Leitung.
eːɐ hat ˈainə ˈlaŋə ˈlaitʊŋ
Dlouze vykládal o...
Er erging sich über...
eːɐ εɐˈgɪŋ zɪç ˈyːbɐ
Dlouze se na mě podívala...
Sie sah mich lange an...
ziː zaː mɪç ˈlaŋə an
Vyslovuje se dlouze.
Es wird lang ausgesprochen.
εs vɪrt laŋ ˈausgəʃprɔxn
košile s dlouhým rukávem
langärmliges Hemd
ˈlaŋ|εrmlɪgəs hεmt
udělat dlouhý nos na koho
j-m eine lange Nase drehen
ˈainə ˈlaŋə ˈnaːzə ˈdreːən
krátit si dlouhou chvíli čím
sich die Langeweile/Zeit mit etw. vertreiben
zɪç diː ˈlaŋəvailə/tsait fεɐˈtraibn