méně

weniger, minder

Je méně známý než...
Er ist weniger bekannt als...
eːɐ ɪst ˈveːnɪgɐ bəˈkant als
Není to o nic méně důležité než...
Das ist nicht minder wichtig als...
das ɪst nɪçt ˈmɪndɐ ˈvɪçtɪç als
Bude to trvat nejmíň pět let.
Es wird mindestens fünf Jahre dauern.
εs vɪrt ˈmɪndəstns fʏnf ˈjaːrə ˈdauɐn
čím dál méně
immer weniger
ˈɪmɐ ˈveːnɪgɐ
mnohem méně
viel weniger
fiːl ˈveːnɪgɐ
více (či) méně
mehr oder weniger
meːɐ ˈoːdɐ ˈveːnɪgɐ
čím méně, tím lépe
je weniger, desto besser
jeː ˈveːnɪgɐˌ ˈdεsto ˈbεsɐ
co nejméně
möglichst wenig
ˈmøːklɪçst ˈveːnɪç