lépe, líp

besser

Cítím se (už) mnohem lépe.
Ich fühle mich (schon) viel besser.
ɪç ˈfyːlə mɪç (ʃoːn) fiːl ˈbεsɐ
Jde to čím dál tím lépe.
Es geht immer besser (und besser).
εs geːt ˈɪmɐ ˈbεsɐ (ʊnt ˈbεsɐ)
Tím líp! (souhlas)
Umso besser!
ˈʊmsoː ˈbεsɐ!
čím dřív, tím líp
je früher, desto besser
jeː ˈfryːɐˌ ˈdεsto ˈbεsɐ
nebo lépe řečeno...
oder besser gesagt...
ˈoːdɐ ˈbεsɐ gəˈzaːkt