navrhnout

vorschlagen, (načrtnout) entwerfen

Mohu něco navrhnout?
Darf ich etwas vorschlagen?
darf ɪç ˈεtvas ˈfoːɐʃlaːgn?
Co navrhujete?
Was schlagen Sie vor?
vas ˈʃlaːgn ziː foːɐ?
Navrhuji, abychom počkali.
Ich schlage vor zu warten.
ɪç ˈʃlaːgə foːɐ tsuː ˈvartn
Její šaty navrhl...
Ihr Kleid hat... entworfen.
iːɐ klait hat... εntˈvɔrfn
Navrhuje webové stránky.
Er entwirft Webseiten.
eːɐ εntˈvɪrft ˈwεpzaitn