poprosit

bitten um etw.

Poprosila mě, abych vám řekl...
Sie hat mich gebeten, Ihnen zu sagen...
ziː hat mɪç gəˈbeːtnˌ ˈiːnən tsuː ˈzaːgn
Poprosím je o pomoc.
Ich werde sie um Hilfe bitten.
ɪç ˈveːɐdə ziː ʊm ˈhɪlfə ˈbɪtn
Mohu vás o něco poprosit?
Darf ich Sie um etwas bitten?
darf ɪç ziː ʊm ˈεtvas ˈbɪtn?
Popros!
Du musst bitten!
duː mʊst ˈbɪtn!