ale

aber, (nýbrž) sondern, (přesto) trotzdem

Byla tu, ale neviděla mě.
Sie war hier, aber sie hat mich nicht gesehen.
ziː vaːɐ hiːɐˌ ˈaːbɐ ziː hat mɪç nɪçt gəˈzeːən
Ale jdi! (nevěřícně)
Was du nicht sagst!
vas duː nɪçt zaːkst!
Ale, ale! (podívejme se)
Aber, aber!
ˈaːbɐˌ ˈaːbɐ!
Ale ne! (samozřejmě ne)
Aber nein!, Keinesfalls!
ˈaːbɐ nain!ˌ ˈkainəsfals!
Ale ne! (zklamání ap.)
Oh nein!
oː nain!
nejen..., ale i
nicht nur... sondern auch
nɪçt nuːɐ... ˈzɔndɐn aux
Teď už buď ale konečně ticho!
Jetzt sei aber endlich still!
jεtst zai ˈaːbɐ ˈεntlɪç ʃtɪl!