nejhorší

der/die/das schlimmste, (kvalitou) der/die/das schlechteste

A nejhorší bylo...
Und das Schlimmste war...
ʊnt das ˈʃlɪmstə vaːɐ
(iron.) Nebylo to (tak úplně) nejhorší!
Es war nicht so schlecht!
εs vaːɐ nɪçt zoː ʃlεçt!
Ještě nejsme z nejhoršího venku.
Wir sind noch nicht über dem Berg.
viːɐ zɪnt nɔx nɪçt ˈyːbɐ deːm bεrk
při/v nejhorším
im schlimmsten Fall
ɪm ˈʃlɪmstn fal
zabránit nejhoršímu
das Schlimmste verhindern
das ˈʃlɪmstə fεɐˈhɪndɐn