nejvíc

am meisten, höchstens

nejvíce ze všeho
am meisten von allem
am ˈmaistn fɔn ˈaləm
co nejvíc(e) peněz/lidí
so viel Geld/Menschen wie möglich
zoː fiːl gεlt/ˈmεnʃn viː ˈmøːklɪç
vytěžit co nejvíce z čeho, co nejvíce využít čeho
möglichst viel gewinnen aus etw.
ˈmøːklɪçst fiːl gəˈvɪnən
Dostal nejvíce peněz.
Er hat das meiste Geld bekommen.
eːɐ hat das ˈmaistə gεlt bəˈkɔmən
Který se ti líbí nejvíc?
Welcher gefällt dir am meisten?
ˈvεlçɐ gəˈfεlt diːɐ am ˈmaistn?
Může dostat nejvíc dva roky.
Er kann höchstens zwei Jahre kriegen.
eːɐ kan ˈhøːçstns tsvai ˈjaːrə ˈkriːgn