žádat

bitten, verlangen, (písemně) beantragen

Žádal mě o pomoc.
Er hat mich um Hilfe gebeten.
eːɐ hat mɪç ʊm ˈhɪlfə gəˈbeːtn
To od nich nemohu žádat.
Das kann ich von ihnen nicht verlangen.
das kan ɪç fɔn ˈiːnən nɪçt fεɐˈlaŋən
Žádají nemožné.
Sie verlangen Unmögliches.
ziː fεɐˈlaŋən ˈʊnmøːklɪçəs
Žádá o místo/práci...
Er bewirbt sich um eine Stelle...
eːɐ bəˈvɪrpt zɪç ʊm ˈainə ˈʃtεlə
Žádám (vás) tímto o svolení...
Hiermit bitte ich Sie um Ihre Zustimmung...
ˈhiːɐmɪt ˈbɪtə ɪç ziː ʊm ˈiːrə ˈtsuːʃtɪmʊŋ
žádat o vízum/stipendium
ein Visum/Stipendium beantragen
ain ˈviːzʊm/ʃtiˈpεndiʊm bəˈ|antraːgn
Je to žádaný výrobek.
Es ist ein sehr beliebtes/gefragtes Produkt.
εs ɪst ain zeːɐ bəˈliːptəs/gəˈfraːktεs proˈdʊkt
Programátoři jsou dnes velmi žádaní.
Programmierer sind heute sehr gefragt.
prograˈmiːrɐ zɪnt ˈhɔytə zeːɐ gəˈfraːkt
Žádá si to jistý čas.
Das braucht eine bestimmte Zeit.
das brauxt ˈainə bəˈʃtɪmtə tsait