rozejít se

auseinandergehen, sich trennen

Rozešli jsme se před dvěma týdny.
Wir haben uns vor zwei Wochen getrennt.
viːɐ ˈhaːbn ʊns foːɐ tsvai ˈvɔxn gəˈtrεnt
Právě se rozešel se svou přítelkyní.
Er hat grade mit seiner Freundin Schluss gemacht.
eːɐ hat ˈgraːdə mɪt ˈzainɐ ˈfrɔyndɪn ʃlʊs gəˈmaxt
Její rodiče se rozešli.
Ihre Eltern haben sich getrennt.
ˈiːrə ˈεltɐn ˈhaːbn zɪç gəˈtrεnt
Před kinem jsme se rozešli.
Vor dem Kino haben wir uns getrennt.
foːɐ deːm ˈkiːno ˈhaːbn viːɐ ʊns gəˈtrεnt