výhoda

Vorteil m

Výhodou je, že...
Der Vorteil ist, dass...
deːɐ ˈfoːɐtail ɪstˌ das
Jsou ve výhodě.
Sie sind im Vorteil.
ziː zɪnt ɪm ˈfoːɐtail
Jaké jsou výhody tohoto řešení?
Was sind die Vorteile dieser Lösung?
vas zɪnt diː ˈfoːɐtailə ˈdiːzɐ ˈløːzʊŋ?
výhody i nevýhody čeho (plánu ap.)
Vorteile und Nachteile etw. Gen
ˈfoːɐtailə ʊnt ˈnaːxtailə
Získali jsme výhodu nad kým/čím, při čem.
Wir haben einen Vorteil gegenüber j-m/etw. erlangt.
viːɐ ˈhaːbn ˈainən ˈfoːɐtail εɐˈlaŋt