číslo

Nummer f, (velikost) Größe f

Vytočte číslo a...
Wählen Sie die Nummer und...
ˈvεːlən ziː diː ˈnʊmɐ ʊnt
Můžete mi dát své telefonní číslo?
Würden Sie mir bitte Ihre Telefonnummer geben?
ˈvʏrdn ziː miːɐ ˈbɪtə ˈiːrə teleˈfoːnnʊmɐ ˈgeːbn?
Jaké je tvé číslo na mobil?
Wie ist deine Handynummer?
viː ɪst ˈdainə ˈhεndinʊmɐ?
Můžete mi zavolat na toto číslo.
Sie können mich unter dieser Nummer erreichen/anrufen.
ziː ˈkœnən mɪç ˈʊntɐ ˈdiːzɐ ˈnʊmɐ εɐˈraiçn/ˈanruːfn
Jaké máš číslo bot?
Welche Schuhgröße hast du?
ˈvεlçə ˈʃuːgrøːsə hast duː?
Potřebuji (to) o číslo větší.
Ich brauche (es) eine Nummer größer.
ɪç ˈbrauxə (εs) ˈainə ˈnʊmɐ ˈgrøːsɐ
Ty jsi ale číslo!
Du bist ja eine Nummer!
duː bɪst jaː ˈainə ˈnʊmɐ!
tvar jednotného i množného čísla (slova)
sowohl die Singular- als auch die Pluralform
zoˈvoːl diː ˈzɪŋgulaːɐ als aux diː ˈpluːraːlfɔrm
poštovní směrovací číslo
Postleitzahl f
ˈpɔstlaittsaːl