den

Tag m

Dobrý den.
Guten Tag., (hovor.) Hallo.
ˈguːtn taːkˌ haˈloː
Pěkný den (přeji). (při loučení ap.)
Schönen Tag noch.
ˈʃøːnən taːk nɔx
Co je dnes za den?
Welcher Tag ist heute?
ˈvεlçɐ taːk ɪst ˈhɔytə?
Vezmu si den volno.
Ich nehme einen Tag frei.
ɪç ˈneːmə ˈainən taːk frai
Kolik je to na/za den?
Wie viel ist das pro Tag?
viː fiːl ɪst das proː taːk?
Měl jsem špatný den.
Ich habe einen schlechten Tag gehabt.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈʃlεçtn taːk gəˈhaːpt
Nechval dne před večerem.
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
man zɔl deːn taːk nɪçt foːɐ deːm ˈaːbnt ˈloːbn
každý den
jeden Tag
ˈjeːdn taːk
dvakrát/třikrát za den
zweimal/dreimal pro Tag
ˈtsvaimaːl/ˈdraimaːl proː taːk
v pracovní/všední dny
an Arbeitstagen/Wochentagen
an ˈarbaitstaːgn/ˈvɔxntaːgn
na Štědrý den
am Heiligen Abend
am ˈhailɪgn ˈaːbnt
den co den
Tag für Tag
taːk fyːɐ taːk
před pár dny
vor ein paar Tagen
foːɐ ain paːɐ ˈtaːgn
ve dne
tagsüber, tags
ˈtaːks|yːbɐˌ taːks
ve dne (za světla)
bei Tageslicht
bai ˈtaːgəslɪçt
ve dne v noci
Tag und Nacht
taːk ʊnt naxt