zacházet

behandeln j-n/etw., umgehen mit j-m/etw., (slunce) untergehen

Zacházej s tím opatrně.
Geh damit behutsam/vorsichtig um.
geː daˈmɪt bəˈhuːtzaːm/ˈfoːɐzɪçtɪç ʊm
Umíte zacházet s počítačem?
Können Sie mit Computern/dem Computer umgehen?
ˈkœnən ziː mɪt kɔmˈpjuːtɐn/deːm kɔmˈpjuːtɐ ʊmˈgeːən?
Neumím zacházet se zbraní.
Ich kann mit einer Waffe nicht umgehen.
ɪç kan mɪt ˈainɐ ˈvafə nɪçt ʊmˈgeːən
Zachází s ní hrozně.
Er behandelt sie schrecklich.
eːɐ bəˈhandlt ziː ˈʃrεklɪç
Zachází s nimi v rukavičkách.
Er fasst sie mit Samthandschuhen an.
eːɐ fast ziː mɪt ˈzamthantʃuːən an
Nebudu zacházet do podrobností.
Ich möchte nicht auf Einzelheiten eingehen.
ɪç ˈmœçtə nɪçt auf ˈaintslhaitn ˈaingeːən
Slunce (už) zachází. (zapadá)
Die Sonne geht schon unter.
diː ˈzɔnə geːt ʃoːn ˈʊntɐ