otevřený

offen, geöffnet, eröffnet

Obchod je otevřený celou noc/24 hodin denně.
Der Laden ist die ganze Nacht/rund um die Uhr geöffnet.
deːɐ ˈlaːdn ɪst diː ˈgantsə naxt/rʊnt ʊm diː uːɐ gəˈ|œfnət
Máte otevřeno o víkendu?
Haben Sie am Wochenende geöffnet?
ˈhaːbn ziː am ˈvɔxn|εndə gəˈ|œfnət?
Zíral s otevřenou pusou.
Er starrte mit offenem Mund.
eːɐ ˈʃtartə mɪt ˈɔfənəm mʊnt
Je to stále otevřené. (záležitost)
Es ist immer noch offen.
εs ɪst ˈɪmɐ nɔx ˈɔfn
Došlo k otevřené výměně názorů.
Es kam zum offenen Meinungsaustausch.
εs kaːm tsʊm ˈɔfənən ˈmainʊŋs|austauʃ
Přivítali nás s otevřenou náručí.
Sie haben uns mit offenen Armen aufgenommen.
ziː ˈhaːbn ʊns mɪt ˈɔfənən ˈarmən ˈaufgənɔmən
Měj oči otevřené. (dávej pozor)
Halt die Augen offen.
halt diː ˈaugn ˈɔfn
den otevřených dveří
Tag der offenen Tür
taːk deːɐ ˈɔfənən tyːɐ
Řekl mi zcela otevřeně, že...
Er hat mir ganz offen gesagt, dass...
eːɐ hat miːɐ gants ˈɔfn gəˈzaːktˌ das