zastavit se

1(ustat v pohybu) stehen bleiben, anhalten

Zastavily se mi hodinky.
Meine Uhr ist stehen geblieben.
ˈmainə uːɐ ɪst ˈʃteːən gəˈbliːbn
Výtah se zastavil.
Der Aufzug ist stehen geblieben.
deːɐ ˈauftsuːk ɪst ˈʃteːən gəˈbliːbn
Celý den jsem se ani nezastavil.
Ich habe den ganzen Tag viel zu tun gehabt.
ɪç ˈhaːbə deːn ˈgantsn taːk fiːl tsuː tuːn gəˈhaːpt
Ten se nezastaví před ničím!
Er schreckt vor nichts zurück!
eːɐ ʃrεkt foːɐ nɪçts tsuˈrʏk!

2(zajít někam) vorbeikommen

Zastavím se později.
Ich komme später mal vorbei.
ɪç ˈkɔmə ˈʃpεːtɐ maːl foːɐˈbai
Zastavím se pro tebe za hodinu.
Ich hole dich in einer Stunde ab.
ɪç ˈhoːlə dɪç ɪn ˈainɐ ˈʃtʊndə ap
Nyní bych se chtěl zastavit u...
Jetzt möchte ich mich dem Thema... widmen.
jεtst ˈmœçtə ɪç mɪç deːm ˈteːma... ˈvɪtmən