nacházet

finden

Stále nacházíme ztracené věci.
Wir finden immer verlorene Sachen.
viːɐ ˈfɪndn ˈɪmɐ fεɐˈloːrənə ˈzaxn
Já nenacházím slov.
Mir fehlen die Worte.
miːɐ ˈfeːlən diː ˈvɔrtə
nacházet se
sich befinden
zɪç bəˈfɪndn
Toto město se nachází v...
Diese Stadt befindet sich in...
ˈdiːzə ʃtat bəˈfɪndət zɪç ɪn
Neví se, kde se teď nachází.
Man weiß nicht, wo er sich jetzt befindet.
man vais nɪçtˌ voː eːɐ zɪç jεtst bəˈfɪndət
Nachází se zde vzácné druhy rostlin.
Hier gibt es auch seltene Pflanzenarten.
hiːɐ gipt εs aux ˈzεltnə ˈpflantsn|aːɐtn