míra

(Aus)Maß n

Jaké máš míry?
Wie sind deine Körpermaße?
viː zɪnt ˈdainə ˈkœrpɐmaːsə?
Je to ušité na míru.
Es ist maßgeschneidert.
εs ɪst ˈmaːsgəʃnaidɐt
Pokusím se to uvést na pravou míru.
Ich versuche, es richtigzustellen.
ɪç fεɐˈzuːxəˌ εs ˈrɪçtɪçtsuʃtεlən
Její odpověď mě trochu vyvedla z míry.
Ihre Antwort hat mich ein bisschen aus der Fassung gebracht.
ˈiːrə ˈantvɔrt hat mɪç ain ˈbɪsçən aus deːɐ ˈfasʊŋ gəˈbraxt
Nenechte se tím vyvést z míry.
Lassen Sie sich dadurch nicht aus der Fassung bringen.
ˈlasn ziː zɪç ˈdaːdʊrç nɪçt aus deːɐ ˈfasʊŋ ˈbrɪŋən
Musíš znát míru. (kdy přestat)
Du musst Maß halten.
duː mʊst maːs ˈhaltn
Všeho s mírou.
Alles mit Maß und Ziel.
ˈaləs mɪt maːs ʊnt tsiːl
Do jisté míry máte pravdu.
Sie haben gewissermaßen Recht.
ziː ˈhaːbn gəˈvɪsɐmaːsn rεçt
do jisté/určité míry
in gewissem Maße
ɪn gəˈvɪsəm ˈmaːsə
do velké/značné míry
in großem/hohem Maße
ɪn ˈgroːsm/ˈhoːəm ˈmaːsə
na nejvyšší míru
in höchstem Maße
ɪn ˈhøːçstəm ˈmaːsə
stejnou měrou, ve stejné míře
gleichermaßen
ˈglaiçɐmaːsn
do takové míry, že...
in solchem Maße, dass...
ɪn ˈzɔlçəm ˈmaːsəˌ das
nalít dobrou/správnou míru (piva ap.)
richtig einschenken
ˈrɪçtɪç ˈainʃεŋkn
míra nezaměstnanosti
Arbeitslosenquote f
ˈarbaitsloːznkvoːtə