pevný, pevně

fest

Mám pevnou vůli.
Ich habe einen festen Willen.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈfεstn ˈvɪlən
Je to pevně dané/stanovené.
Es steht/liegt fest.
εs ʃteːt/liːkt fεst
Pevně doufáme, že...
Wir glauben fest daran, dass...
viːɐ ˈglaubn fεst daˈranˌ das
Jsem pevně přesvědčen...
Ich bin fest überzeugt...
ɪç bɪn fεst yːbɐˈtsɔykt
Byl jsem pevně rozhodnutý...
Ich war fest entschlossen...
ɪç vaːɐ fεst εntˈʃlɔsn
Drž se pevně.
Halte dich fest.
ˈhaltə dɪç fεst