u

bei, (místně blízko) an

Nemám to u sebe.
Ich habe es nicht bei mir.
ɪç ˈhaːbə εs nɪçt bai miːɐ
Máš u sebe drobné?
Hast du Kleingeld dabei?
hast duː ˈklaingεlt ˈdabai?
Seděli jsme u stolu/ohně.
Wir saßen am Tisch/Feuer.
viːɐ ˈzaːsn am tɪʃ/ˈfɔyɐ
Chtěl bych místo u okna.
Ich möchte einen Fensterplatz.
ɪç ˈmœçtə ˈainən ˈfεnstɐplats
Pořád sedí u televize.
Er sitzt nur vor dem Fernseher/der Glotze.
eːɐ zɪtst nuːɐ foːɐ deːm ˈfεrnzeːɐ/deːɐ ˈglɔtsə
Ano, u telefonu. (to jsem já)
Ja, am Apparat.
jaːˌ am apaˈraːt
Bydlím u rodičů/přítele.
Ich wohne bei den Eltern/meinem Freund.
ɪç ˈvoːnə bai deːn ˈεltɐn/ˈmainəm frɔynt
Je na návštěvě u známých.
Er ist bei Bekannten (zu Besuch).
eːɐ ɪst bai bəˈkantn (tsuː bəˈzuːx)
Hned jsem u vás.
Ich bin gleich bei Ihnen.
ɪç bɪn glaiç bai ˈiːnən
Léto jsme strávili u moře.
Wir verbrachten den Sommer am Meer.
viːɐ fεɐˈbraxtn deːn ˈzɔmɐ am meːɐ
Bydleli jsme v hotelu u Vídně.
Wir wohnten in einem Hotel bei Wien.
viːɐ ˈvoːntn ɪn ˈainəm hoˈtεl bai viːn
U něj nikdy nevíš.
Bei ihm kann man nie wissen.
ˈbai iːm kan man niː ˈvɪsn
U toho filmu jsem se zasmál.
Der Film hat mich zum Lachen gebracht.
deːɐ fɪlm hat mɪç tsʊm ˈlaxn gəˈbraxt
Je oblíbená u dětí.
Sie ist bei Kindern beliebt.
ziː ɪst bai ˈkɪndɐn bəˈliːpt
U příležitosti...
Bei der Gelegenheit...
ˈbai deːɐ gəˈleːgnhait
Máš to u mě! (službičku ap.)
Ich schulde dir was!
ɪç ˈʃʊldə diːɐ vas!
u nás (doma)
bei uns
bai ʊns
u lékaře
beim Arzt
baim aːɐtst
u snídaně/večeře
beim Frühstück/Abendessen
baim ˈfryːʃtʏk/ˈaːbnt|εsn
bitva u Slavkova
die Schlacht von Austerlitz
diː ʃlaxt fɔn ˈaustεrlɪts