my

wir

My nepřijdeme.
Wir kommen nicht.
viːɐ ˈkɔmən nɪçt
To jsme my!
Das sind wir!
das zɪnt viːɐ!
Pojď s námi.
Komm mit (uns).
kɔm mɪt (ʊns)
Pošlete nám to.
Schicken Sie es uns.
ˈʃɪkn ziː εs ʊns
To je pro nás?
Ist das für uns?
ɪst das fyːɐ ʊns?
Uděláme to u nás (doma).
Machen wir das bei uns (zu Hause).
ˈmaxn viːɐ das bai ʊns (tsuː ˈhauzə)