studovat

studieren

Co to studuješ? (právě)
Was studierst du denn?
vas ʃtuˈdiːɐst duː dεn?
Kde studuje?
Wo studiert er?
voː ʃtuˈdiːɐt eːɐ?
Kde jste studoval? (na které škole)
Wo haben Sie studiert?
voː ˈhaːbn ziː ʃtuˈdiːɐt?
Studoval jsem na místní univerzitě.
Ich habe an der örtlichen Universität studiert.
ɪç ˈhaːbə an deːɐ ˈœrtlɪçn univεrziˈtεːt ʃtuˈdiːɐt
Ještě studuji.
Ich studiere (immer) noch.
ɪç ʃtuˈdiːrə (ˈɪmɐ) nɔx
Studoval dějepis jako hlavní/vedlejší obor.
Er hat Geschichte als Hauptfach/Nebenfach studiert.
eːɐ hat gəˈʃɪçtə als ˈhauptfax/ˈneːbnfax ʃtuˈdiːɐt
Studoval jsem dlouho do noci.
Ich habe bis spät in die Nacht (hinein) gelernt.
ɪç ˈhaːbə bɪs ʃpεːt ɪn diː naxt (hɪˈnain) gəˈlεrnt