vy

ihr, (při vykání) Sie

Vy to nevíte?
Ihr wisst das nicht?
iːɐ vɪst das nɪçt?
Pošleme vám to.
Wir schicken es Ihnen.
viːɐ ˈʃɪkn εs ˈiːnən
Vám to neřekne.
Ihnen wird er das nicht sagen.
ˈiːnən vɪrt eːɐ das nɪçt ˈzaːgn
Můžu jít s vámi?
Kann ich mit(gehen)?
kan ɪç mɪt(ˈgeːən)?
Přidám se k vám později.
Ich schließe mich euch später an.
ɪç ˈʃliːsə mɪç ɔyç ˈʃpεːtɐ an
Můžu se svézt s vámi?
Darf ich mitfahren?
darf ɪç ˈmɪtfaːrən?
To jste vy?
Sind Sie das?
zɪnt ziː das?
Jaké je u vás teď počasí?
Wie ist das Wetter bei euch?
viː ɪst das ˈvεtɐ bai ɔyç?
Bylo to u vás (doma)?
War das bei euch (zu Hause)?
vaːɐ das bai ɔyç (tsuː ˈhauzə)?
To je od vás moc hezké.
Das ist sehr nett von Ihnen.
das ɪst zeːɐ nεt fɔn ˈiːnən
Vám taky. (přání ap.)
Gleichfalls.
ˈglaiçfals