myslet

denken, meinen, glauben

Co myslíš (ty)?
Was meinst du?
vas mainst duː?
Myslím, že ano.
Ich denke schon.
ɪç ˈdεŋkə ʃoːn
Myslím, že ne.
Ich glaube/denke nicht.
ɪç ˈglaubə/ˈdεŋkə nɪçt
Myslíte? (že je to tak)
Meinen Sie?
ˈmainən ziː?
Co tím myslíte?
Was meinen Sie damit?
vas ˈmainən ziː daˈmɪt?
Myslíš to vážně?
Ist es dein Ernst?, Meinst du das ernst?
ɪst εs dain εrnst?ˌ mainst duː das εrnst?
Myslím to vážně.
Ich meine das ernst.
ɪç ˈmainə das εrnst
Na co myslíš?
Woran denkst du?
voˈran dεŋkst duː?
To nemyslíš vážně!
Ist das dein Ernst?, Das meinst du doch nicht wirklich!
ɪst das dain εrnst?ˌ das mainst duː dɔx nɪçt ˈvɪrklɪç!
Já jsem to tak nemyslel.
Ich habe es nicht so gemeint.
ɪç ˈhaːbə εs nɪçt zoː gəˈmaint
Myslel to dobře.
Er hat es gut gemeint.
eːɐ hat εs guːt gəˈmaint
Dělej, jak myslíš.
Mach, wie du willst.
maxˌ viː duː vɪlst
Moc mu to nemyslí.
Er ist nicht besonders klug.
eːɐ ɪst nɪçt bəˈzɔndɐs kluːk
Mysli (trochu)!
Denk doch mal nach!
dεŋk dɔx maːl naːx!
Mysli na to!
Denk daran!
dεŋk daˈran!
Myslí jen na školu.
Er hat nur Schule im Kopf.
eːɐ hat nuːɐ ˈʃuːlə ɪm kɔpf
Myslel jsem, že budeš unavený.
Ich dachte, dass du müde sein wirst.
ɪç ˈdaxtəˌ das duː ˈmyːdə zain vɪrst