smrdět

stinken, (schlecht) riechen

Co to tady smrdí?
Was stinkt hier so?
vas ʃtɪŋkt hiːɐ zoː?
Smrdí to po česneku.
Es stinkt nach Knoblauch.
εs ʃtɪŋkt naːx ˈknoːplaux
Smrdí mu z pusy.
Er riecht aus dem Mund.
eːɐ riːçt aus deːm mʊnt
Smrdí ti nohy.
Deine Füße stinken.
ˈdainə ˈfyːsə ˈʃtɪŋkn
To smrdí průšvihem.
Das riecht nach Problemen.
das riːçt naːx proˈbleːmən