napřed

zuerst, (předem) vorher, im Voraus

Napřed mu zavolej.
Rufe ihn zuerst an.
ˈruːfə iːn tsuˈ|eːɐst an
Hodiny jdou o pět minut napřed.
Die Uhr geht fünf Minuten vor.
diː uːɐ geːt fʏnf miˈnuːtn foːɐ
Jdi napřed, doženu tě.
Geh voran, ich hole dich ein.
geː foˈranˌ ɪç ˈhoːlə dɪç ain
Napřed půjdu domů, pak do kina.
Erst gehe ich nach Hause, dann ins Kino.
eːɐst ˈgeːə ɪç naːx ˈhauzəˌ dan ɪns ˈkiːno
být napřed (mít náskok)
voraus sein
foˈraus zain