prý

angeblich

Prý to už zaplatil. (jak tvrdí)
Er hat es angeblich schon bezahlt.
eːɐ hat εs ˈangeːplɪç ʃoːn bəˈtsaːlt
Prý umí dobře zpívat.
Er könne gut singen.
eːɐ ˈkœnə guːt ˈzɪŋən
Prý se zbláznil.
Man sagt, er sei verrückt geworden.
man ˈzaːktˌ eːɐ zai fεɐˈrʏkt gəˈvɔrdn
Prý už tam nebydlí.
Er soll dort nicht mehr wohnen.
eːɐ zɔl dɔrt nɪçt meːɐ ˈvoːnən