vlastní

eigen

Mám svůj vlastní pokoj.
Ich habe mein eigenes Zimmer.
ɪç ˈhaːbə main ˈaigənəs ˈtsɪmɐ
Neřekl to ani vlastní ženě.
Er hat es nicht mal seiner eigenen Frau gesagt.
eːɐ hat εs nɪçt maːl ˈzainɐ ˈaigənən frau gəˈzaːkt
Udělal jsem to z vlastní vůle.
Ich habe es aus eigenem Willen gemacht.
ɪç ˈhaːbə εs aus ˈaigənəm ˈvɪlən gəˈmaxt
Na vlastní kůži zkusili, jaké to je...
Sie haben am eigenen Leib(e) erfahren, wie es ist...
ziː ˈhaːbn am ˈaigənən laip(eː) εɐˈfaːrənˌ viː εs ɪst
To je mu vlastní. (typické)
Das ist ihm eigen.
das ɪst iːm ˈaign
nevlastní dítě/rodiče/syn/dcera
Stiefkind n/Stiefeltern plt/Stiefsohn m/Stieftochter f
ˈʃtiːfkɪnt /ˈʃtiːf|εltɐn /ˈʃtiːfzoːn /ˈʃtiːftɔxtɐ
nevlastní bratr
Stiefbruder m
ˈʃtiːfbruːdɐ
na (vaše) vlastní nebezpečí
auf (Ihre) eigene Gefahr
auf (ˈiːrə) ˈaigənə gəˈfaːɐ
na vlastní pěst/triko
auf eigene Faust/Kappe
auf ˈaigənə faust/ˈkapə