právě

gerade, eben

právě teď
gerade jetzt
gəˈraːdə jεtst
Právě o tobě mluvíme.
Wir sprechen gerade über dich.
viːɐ ˈʃprεçn gəˈraːdə ˈyːbɐ dɪç
Právě jsem se vrátil.
Ich bin gerade (erst) zurückgekommen.
ɪç bɪn gəˈraːdə (eːɐst) tsuˈrʏkgəkɔmən
Právě jsem dorazila do Montréalu.
Ich bin gerade in Montreal angekommen.
ɪç bɪn gəˈraːdə ɪn mɔntreˈaːl ˈangəkɔmən
Právě že ne!, Právě naopak!
Eben nicht!, Ganz im Gegenteil!
ˈeːbn nɪçt!ˌ gants ɪm ˈgeːgntail!
Nebylo to právě lehké.
Es war nicht gerade einfach.
εs vaːɐ nɪçt gəˈraːdə ˈainfax
Právě proto!
Gerade deshalb!
gəˈraːdə ˈdεsˈhalp!
Je přece tlustý. – No právě!
Er ist doch dick. – Eben!
eːɐ ɪst dɔx dɪk - ˈeːbn!