náhodou

zufällig(erweise)

Potkali jsme se náhodou.
Wir trafen uns zufällig.
viːɐ ˈtraːfn ʊns ˈtsuːfεlɪç
Náhodou tam zrovna byl.
Zufälligerweise war er dort.
ˈtsuːfεlɪgɐvaizə vaːɐ eːɐ dɔrt
Nemáte/Nevíte náhodou...?
Wissen Sie zufälligerweise...?
ˈvɪsn ziː ˈtsuːfεlɪgɐvaizə?
Kdyby sis to náhodou rozmyslel...
Wenn du es dir zufälligerweise anders überlegen solltest...
vεn duː εs diːɐ ˈtsuːfεlɪgɐvaizə ˈandɐs yːbɐˈleːgn ˈzɔltəst
Kdyby náhodou mělo pršet. (kdyby snad)
Sollte es regnen.
ˈzɔltə εs ˈreːgnən
Necháme otevřené dveře. Kdyby náhodou. (pro případ)
Wir lassen die Tür offen. Nur für alle Fälle.
viːɐ ˈlasn diː tyːɐ ˈɔfn nuːɐ fyːɐ ˈalə ˈfεlə
(Tak to) Ani náhodou!
Auf keinen Fall!, Kommt nicht in Frage!
auf ˈkainən fal!ˌ kɔmt nɪçt ɪn ˈfraːgə!
čirou/čistě náhodou
rein zufälligerweise
rain ˈtsuːfεlɪgɐvaizə
šťastnou náhodou
glücklicherweise
ˈglʏklɪçɐˈvaizə
nešťastnou náhodou
unglücklicherweise
ˈʊnglʏklɪçɐˈvaizə