délka

Länge f

Má to na délku asi tři metry.
Es ist etwa drei Meter lang.
εs ɪst ˈεtva drai ˈmeːtɐ laŋ
Přeložte list na délku. (podélně)
Faltet das Blatt der Länge nach.
ˈfaltət das blat deːɐ ˈlεŋə naːx
Uplaval jsem pár délek. (v bazénu)
Ich schwamm ein paar Bahnen.
ɪç ʃvam ain paːɐ ˈbaːnən
na délku (měřit ap.)
in der Länge
ɪn deːɐ ˈlεŋə
na délku (podélně)
in der Längsrichtung
ɪn deːɐ ˈlεŋsrɪçtʊŋ
zeměpisná délka
die geographische Länge
diː geoˈgraːfɪʃə ˈlεŋə
... stupňů východní délky
... Grad östlicher Länge
... graːt ˈœstlɪçɐ ˈlεŋə
délková jednotka
Längeneinheit f
ˈlεŋen|ainhait